Łowisko San - Zwierzyń - Hoczewka

Regulamin łowiska na rok 2023

Powiadom znajomego:

Regulamin łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka na rok 2023

I. Postanowienia ogólne.

 1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do ujścia rzeki Hoczewka z wyłączeniem strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu. Na odcinku rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu wędkowanie jest dozwolone od 15 maja do 15 października.
 2. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Krośnie.

II. Sposób nabywania uprawnień do połowu przez członków PZW.

 

 1. Prawo połowu ryb mają osoby które posiadają kartę wędkarską i opłaciły składkę:
  -  roczną na łowisko uprawniającą  do otrzymania zezwolenia rocznego uprawniającego do uprawiania amatorskiego połowu ryb lub
  - jednodniową uprawniającą do otrzymania zezwolenia jednodniowego uprawniającego do uprawiania amatorskiego połowu ryb. Posiadacze zezwoleń rocznych muszą zgłosić dzień wcześniej strażnikom łowiska zamiar łowienia oraz przed rozpoczęciem łowienia wpisać datę w zezwolenie.
 2. Sposób nabywania uprawnień do połowu obcokrajowców i niezrzeszonych.
  - Prawo połowu mają osoby które posiadają kartę wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców) i opłaciły składkę jednodniową dla niezrzeszonych i obcokrajowców.
 3. Liczba rocznych zezwoleń wynosi do 40 szt. Liczba zezwoleń jednodniowych wynosi 15 szt. na każdy dzień. W przypadku nie wykorzystania w danym dniu wszystkich zezwoleń rocznych administrator może zwiększyć liczbę zezwoleń jednodniowych powiększając ich ilość o ilość nie wykorzystanych zezwoleń rocznych.
  - Składka roczna wynosi 2000 zł i uprawnia do 40 dni wędkowania w ciągu roku, natomiast składka jednodniowa wynosi 100 zł.
  - Składka  jednodniowa dla młodzieży do lat 18 wynosi 50 zł. Młodzież do lat 16, wędkująca pod opieką osób posiadających zezwolenie zwolniona jest z opłacania składki za wędkowanie,
  - Składka jednodniowa dla niezrzeszonych i obcokrajowców wynosi 150 zł.
  - Przyjmowanie składek rocznych na 2023 rok dla posiadaczy zezwoleń rocznych za rok 2022 odbywać się będzie w siedzibie Okręgu PZW Krosno od 15 do 22 grudnia 2022 r. Dla pozostałych osób składki rozprowadzane będą od 1 stycznia 2023 do wyczerpania liczby składek rocznych.
  - Składki  jednodniowe można nabywać w ramach limitu łowiska u strażników łowiska i przez stronę internetową Okręgu PZW Krosno.

III. Zasady połowu i ochrona ryb.

 1. Połów ryb odbywa się metodą muchową od świtu do zmierzchu wg danych kalendarzowych. W okresie od 1 czerwca do 30 września zabrania się stosowania metody „żyłkowej” – podczas połowu (prowadzenia przynęty) linka muchowa musi mieć kontakt z wodą.
 2. Połów ryb odbywa się za pomocą much skonstruowanych na pojedynczym, bezzadziorowym lub pozbawionym zadziora haczyku. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podbieraka podczas łowienia.
 3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipieni.
 4. Obowiązują ustawowe okresy ochronne dla wszystkich gatunków ryb.
 5. Złowiona ryba musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.
 6. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSRyb., Strażnikom SSRyb., Policji oraz upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska.
 7. Obowiązuje zakaz połowu ryb na streamery mniejsze niż 15 cm długości od 1 września do 31 stycznia.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator łowiska może dokonywać w łowisku zabiegi gospodarcze np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. oznaczenie tarlisk.
 2. Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu oraz przez ogłoszenia na łowisku. Wyłączenia nie mogą obejmować więcej niż 7 dni w roku.
 3. W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i R.A.P.Ryb PZW.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Okręgu i będą obowiązywać od daty ogłoszenia.

Przyjęto uchwałą nr 1/09/2022 ZO PZW Krosno z dnia 28 września 2022 r