REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁODZI WĘDKARSKICH NALEŻĄCYCH DO OKRĘGU PZW KROSNO

Powiadom znajomego:

 

REGULAMIN   KORZYSTANIA Z ŁODZI WĘDKARSKICH NALEŻĄCYCH DO OKRĘGU PZW KROSNO  

 

 

  1. Prawo do korzystania z łodzi wędkarskich, stanowiących własność Okręgu PZW Krosno, mają zorganizowane grupy członków kół i okręgów, posiadający kartę wędkarską.  Podczas połowu z łodzi okręgowych nie mają prawa zabierania złowionych ryb.
  2. Korzystający z łodzi zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i czystości łodzi, przed wypłynięciem z przystani.
  3. Wędkujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w użyczonym sprzęcie (łódź, wiosła, i pokrywa koszty naprawy.
  4. Płynący łodzią zobowiązani są do posiadania kamizelek lub pasów ratunkowych i przebywania w nich podczas całego pobytu na łodzi.
  5. Na łodzi podczas wypływu nie wolno siadać na burtach, skakać z łodzi do wody oraz kąpać się w kamizelkach ratunkowych bądź asekuracyjnych.
  6. Ze sprzętu pływającego mogą korzystać  osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, posiadające dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i zapoznały się z regulaminem korzystania ze sprzętu pływającego.
  7. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone szkody.
  8. W żadnym przypadku nie mogą korzystać z łodzi osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
  9. Każdy schodzący z łodzi ma obowiązek posprzątania łodzi.
  10. Zapisy regulaminu wchodzą w życie z dniem 08-07-2022 r. na mocy uchwały Zarządu Okręgu nr 1/07/22 z dnia 08-07-2022 r.       

 

 

 

sekcja podstawowa nr 2

moduł aktualności