Uchwała składki na 2023 rok

 

Uchwała nr 4/12/2022

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie reasumpcji uchwały

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/09/2022 z dnia 28 września 2022 r.

dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2023 r. 

 

Zgodnie z § 47 pkt.8 Statutu PZW

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek

na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2023

 

 

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody   4600   -  zł,

 Niezrzeszeni: 

Opłata roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody    8700  -  zł,

 

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - niepełna na wszystkie wymienione wody - 300 zł,

b.  - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 240 zł,

c.   - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 220 zł

 

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.           członkowie PZW odznaczeni „srebrną odznaką PZW” są uprawnieni do 25% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.           członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW”, osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

c.           zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 17 do 24 lat po okazaniu aktualnej legitymacji, -50 %

d.           odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do 75% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

e.           Członkowie honorowi PZW są zwolnieni ze składki na ochroną i zagospodarowanie wód,

f.            składka roczna dla członka – uczestnika niepełna - 50 zł na wszystkie wymienione w §2 wody, wpisowe członka - uczestnika – 30 zł,

g.           opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

 

składki okresowe: 

·    1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich - 120 zł

·    7 dni na wodach górskich - 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 80 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

 

1.       Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 650 zł (wody górskie i nizinne),

2.       roczna niepełna 550 zł -  na wody nizinne,

3.       roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trollingową i ze środków pływających – 500 zł.

 

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

 § 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

 

Lp.

Łowisko

dzienna z możliwością zabrania ryb

dzienna (bez zabierania ryb)

dzienna niezrzeszeni  z możliwością zabrania ryb

dzienna niezrzeszeni (bez zabierania ryb)

roczna z możliwością zabrania ryb

roczna (bez zabierania ryb)

roczna niezrzeszeni z możliwością zabrania ryb

roczna niezrzeszeni (bez zabierania ryb)

1

Baligród

40

 

70

 

100

 

190

 

2

Biecz

40

 

70

 

200

 

380

 

3

Temeszów - Brzozów

40

 

70

 

150

 

280

 

4

Cisna

40

 

70

 

100

 

190

 

5

Dukla

30

 

50

 

130

 

240

 

6

Glinianka – Krosno

25

20

40

 

 

 

 

 

7

Haczów - starorzecze

25

 

40

 

100

 

190

 

8

Wróblowa – Ujazd

70

40

90

60

250

180

600

400

9

Jedlicze

25

20

40

 

150

 

280

 

10

Nozdrzec – Izdebki

 

 

 

 

75

 

140

 

11

Rymanów