Zasady wędkowania na wodach Okręgu Krosno

Powiadom znajomego:

Uchwała nr 9/12/2022

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 2/09/2022 z dnia 28 września 2022 r. Zarządu Okręgu PZW w Krośnie dotycząca zasad połowu ryb w wodach obwodów rybackich okręgu krośnieńskiego w 2023 r.

 

Zgodnie z & 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala:

 

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach obwodów rybackich okręgu krośnieńskiego:

 

1)     Wniesienie składki rocznej niepełnej na łowiska obwodów rybackich upoważnia wędkarza do połowu:

a)       na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 60 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b)       na wodach nizinnych.

2)      Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3)       Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma  Zezwolenie na Połów wraz z rejestrami połowu - na wody górskie - z limitem 60 dni,  - na wody nizinne – bez limitu dni. Zezwolenie wraz z rejestrami połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie  odnotowany przez wydającego zezwolenie w kartach/arkuszach rozliczeniowych  jak i w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru zezwolenia,

4)       Po wykorzystaniu składki rocznej na wody górskie, limitowanej 60 dniami wędkowania wędkarz może wykupić kolejną składkę roczną lub okresową. Po wykorzystaniu wszystkich rubryk rejestr na wody nizinne wędkarz otrzyma rejestr uzupełniający który odnotowany zostanie  w legitymacji członkowskiej.

5)       Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6)       Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 60 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające
z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7)       Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8)       Po wykorzystaniu lub zagubieniu Rejestru Połowu na wody górskie, wędkarz może wykupić kolejną roczną składkę górską na zagospodarowanie i ochronę wód i tym samym otrzymać nowy rejestr.

9)       W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa celem wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych.

10)    Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego, punktach przyjmowania składek oraz w systemie zezwoleń elektronicznych e-zezwolenia.

11)    Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San – Zwierzyń - Hoczewka” oraz łowisk poza obwodami rybackimi, po wniesieniu składki okresowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie do wykupienia na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno. Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW oraz kartą wędkarską. Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie oraz kartę wędkarską. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie oraz paszport lub inny dowód tożsamości 

12)    Utrzymuje się na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 zakaz zabierania złowionych lipieni.

13)    Na rzece San m. Liszna od 1 grudnia do 28 lutego ustanawia się strefę ochronną, obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.

14)    Od 1.01.2023 na Zb. Myczkowce obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb łososiowatych. Przepis nie dotyczy pstrąga tęczowego.

15)    Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, brzany, szczupaki, sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby - po zakończeniu wędkowania.

16)    Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta" należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).

17)    Podczas wędkowania w wodach „górskich" okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone maksymalnie dwa haczyki o pojedynczym ostrzu lub jeden haczyk o trzech ostrzach.
Ten obowiązek nie dotyczy:

a)   połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone.

b)   przynęt o wielkości powyżej 12 cm, które mogą być uzbrojone w maksymalnie dwa haki, bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru o maksymalnie trzech ostrzach.
Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

18)       Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

19)       Połów ryb na wodach górskich odbywa się od  świtu do zachodu słońca ( według danych kalendarzowych).

20)       Obowiązuje zakaz spinningowania na wodach górskich od 1 września do 31stycznia z wyjątkami:

a)   na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do mostu w Postołowie od 1 września do 31 stycznia, dopuszcza się możliwość spinningowania przynętami większymi niż 12 cm.

b)   na rzece Strwiąż zakaz spinningowania obowiązuje w okresie od 1 września do 31 grudnia,

c)   San zbiornik Myczkowce od przystanku w Bóbrce do zapory w Myczkowcach , San od mostu w Postołowie do „Stomilu”, San od m. Międzybródź do mostu w Dobrej – brak zakazu.

21)       Obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową na wodach górskich w ciągu całego roku oraz zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1 stycznia do 31 maja.

22)       Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej" (od zachodu do wschodu słońca według danych kalendarzowych) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

23)       Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzece Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych  i lipienia, bez dodatkowych opłat.

24)       Na rzece San od mostu w Postołowie do początku pierwszej wyspy w Załużu – zakaz zabierania złowionych pstrągów potokowych.

25)       Na rzece San od ujścia Osławy do ujścia potoku Baryczka w Nozdrzcu obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych głowacic.

26)       Na rzece San od tablicy Międzybrodzie do mostu w Dobrej – zakaz zabierania złowionych brzan.

27)       Na rzece Ropa od ujścia Sitniczanki do ławy w Przysiekach – zakaz zabierania złowionych pstrągów potokowych.

28)       Obowiązuje zakaz nęcenia podczas połowu ryb metodą muchową i spinningową na wodach górskich.

29)       Na rzece San 200 m w górę i 200 m w dół od przeprawy promowej w miejscowości Krzemienna zakaz zabierania złowionych ryb od 1.12. – 15.03. ze względu na zimowisko ryb.

30)       Na zbiornikach zaporowych w miejscach tarła od 15.03.-15.06.  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. Co roku strefy tarlisk wyłączone z wędkowania będą publikowane na stronie internetowej okręgu i oznakowane tablicami informacyjnymi.

31)       W porze zimowej, na odcinkach rzek zabezpieczonych sznurami z taśmami ostrzegawczymi przed kormoranami, obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb.

32)       Po złowieniu i zabraniu limitu dziennego ryb wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie.

33)       Wymiary, limity ilościowe i okresy ochronne ryb obowiązujące w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie, z wyjątkiem odcinków „złów i wypuść” oraz łowisk poza obwodami rybackimi:

Gatunek

Wymiar ochronny cm

Okres ochronny

Limit połowu sztuk/okres

Boleń

40

1.01. - 30.04.

3  /dobę

Brzanka

-

1.01. - 31.12.

 

Brzana

do 40 i powyżej 60

1.12. - 30.06.

3 / dobę

8 – łącznie z sandaczem i szczupakiem / m-c

Brzana karpacka

-

1.01. - 31.12.

 

Certa

30

1.01. - 30.06.

5 / dobę

Głowacica

70

1.03. - 31.05.

1 / rok, na Sanie od ujścia Osławy do ujścia potoku Baryczka obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych głowacic.

Jaź

 25

 

 5 - łącznie z kleniem i jelcem / dobę

Jelec

15

 

 5 - łącznie z jaziem i kleniem / dobę

Karp

do 30 i powyżej 55

 

2/ dobę

Kleń

do 25 i powyżej 45

 

5 - łącznie z jaziem i jelcem /dobę

Leszcz

do 25 i powyżej 45

 

10/ dobę

Lin

 25

 

3 / dobę

Lipień

- od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy, na Zb. Myczkowce obowiązuje zakaz zabierania złowionych lipieni.

- pozostałe wody 31 cm 

1.01. – 31.05.

2 sztuki łącznie z rybami łososiowatymi/dobę,

8 sztuk łącznie z rybami łososiowatymi/m-c

Łosoś

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Miętus

25

1.12.- koniec lutego

 

Okoń

18

 1.03 – 1.05.

5 / dobę

Płoć

15

 

 

Pstrąg potokowy

 30

Zb. Myczkowce – zakaz zabierania

1.09. - 31.01.

rz. Strwiąż od 1.09. do 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Rozpiór

25

 

 

Sandacz

50

01.01-15.06

2 – łącznie ze szczupakiem/ dobę

8 – łącznie z brzaną i szczupakiem/ m-c

Sapa

25

1.04.-31.05.

 

Sieja

35

15.10.-31.12.

2 / dobę

Sielawa

18

 

 

Sum

70

1.01.-31.05.

1 / dobę

Szczupak

do 50 i powyżej 75

wymiar górny nie obowiązuje w wodach górskich

1.01.-30.04.

2 – łącznie sandaczem/ dobę

8 – łącznie z sandaczem i brzaną / m-c

Świnka

25

1.01.-15.05.

5 / dobę

Troć

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Troć jeziorowa

Zakaz zabierania

1.09. – 31.01.

 

Węgorz

50

1.12. - 31.03.

2 /dobę

Wzdręga

15

 

 

Limity połowu ryb łososiowatych dotyczą również pstrąga tęczowego.

Po złowieniu i zabraniu limitu dziennego ryb objętych limitem wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie.

 

34)       Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 Pozostałe zasady połowu ryb.

1.       Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb, z wyjątkiem węgorza, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

2.       Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków objętych limitem ilościowym nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

3.       W siatce można przechowywać złowione ryby od 0.00 do 24.00. Liczba ryb w siatce nie może przekraczać limitu dobowego obowiązującego dla danego gatunku.

4.       Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie objętych limitem ilościowym, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

5.       Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

6.       Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej ma prawo w trakcie sezonu do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

7.       Wędkarz, w przypadku stwierdzenia odbywania tarła przez ryby, ma obowiązek przerwać łowienie i natychmiast opuścić miejsce połowu.

8.       Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

9.       Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy:

a)     łowiąc z brzegu - 10 m.

b)      brodząc - 25 m.

c)      między łodzią a wędkującymi z brzegu oraz między łodziami - 50 m.

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

10)       Członek PZW do ukończenia 16 roku życia może dokonywać połowu ryb tylko jedną wędką.

11)       W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

12)       Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby
z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

13)       Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

14)       Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

15)       W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić
o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

16)       Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

17)       Ponadto wędkarzowi nie wolno:

1.       przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

2.       sprzedawać złowionych ryb,

3.       rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

4.       łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

5.       łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

6.       łowić metodą "szarpaka"

7.       budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

8.       wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

9.       stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

10.    kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

11.    wędkować z mostów,

12.    obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

18)       Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub
w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

19)       Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

20)       każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

21)       Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

22)       Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

23)       W czasie połowu ryb metodą spławikową i gruntową, zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową i muchową.

24)       Na wodach nizinnych, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, dopuszcza się pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej o rozmiarze maksymalnym 1 m
x 1 m i wielkości oczek nie mniejszej niż 5 mm.

25)       Ryby przeznaczone na przynętę (żywe i martwe) mogą być wprowadzane wyłącznie do wód,
z których zostały pozyskane.

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.      Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu.

 

Przypadki śnięcia ryb i zanieczyszczeń wód prosimy zgłaszać bezpośrednio

pod numer alarmowy 112.

 

Przypadki kłusownictwa prosimy zgłaszać:

1.     Państwowa Straż Rybacka Posterunek w Krośnie – tel. 601 145 882

2.     Okręg PZW w Krośnie – tel. 13 43 655 68

3.     Społeczna Straż Rybacka Miasto Krosno i Powiat Krośnieński – tel. 722 362 313

4.     Społeczna Straż Rybacka Powiat Sanocki – tel. 604262569

5.     Społeczna Straż Rybacka Powiat Jasielski – tel. 886 332 729

6.     Społeczna Straż Rybacka Powiat Brzozowski – tel. 605 205 649

7.     Społeczna Straż Rybacka Powiat Leski – tel. 655 168 343, 722 362 312

8.     Społeczna Straż Rybacka Powiat Bieszczadzki –tel. 796 333 560

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2023.